Skip to content Skip to footer
Sale!

Partner (पार्टनर)

Author: व. पु. काळे

148.00

तुला मी हाक कशी मारू? पार्टनर ह्याच नावाने. आपल्याला खरं तर नावच नसतं. बारशाला नाव ठेवतात ते देहाचं. पोरगी म्हणजे झुळूक. अंगावरून जाते. अमाप सुख देऊन जाते. पण धरून ठेवता येत नाही. आपल्याला हवा तेव्हा. तिसरा माणूस न जाणे. हाच नरक! लक्षात ठेव दोस्त, तुला मी हवा आहे म्हणून मला तू हवा आहेस.

AS YOU WRITE MORE AND MORE PERSONAL IT BECOMES MORE AND MORE UNIVERSAL. Prtner is a Written by V. P. Kale. Partner is a story of he likes her and he try to gettimg her. Partner is a love story in V. P. style. Partner is a describe a facts about love and life.

//Partner is on of the famous marathi book all time.

// Best / top marathi books of all times.

Additional information

Weight 164 g
ISBN

9788177664294

Number of pages

152

Publisher

Mehta Publishing House

Year of Publishing

2013/01 – 1st/1976

SKU: 9788177664294 Category: Tags: , , , , , , , Product ID: 19541

Description

तशी ही प्रेमकहाणीच आहे पण ती वपुंनी लिहिलेली आहे, हेच तिचे वैशिष्ठ्य . त्याला ती आवडणे आणि तिला जिंकण्यात त्याने यशस्वी होणे हे अशा कहाणींचे वळण. ते दोघेही आहे पण ते कोण्या ‘जोश्या’चे नसून वपुंचे आहे म्हणून ते येथे ‘वलय’ झाले आहे. राजवाड्यावर म्हणाल ती अप्सरा टाळीच्या इशार्‍यावर नाचवण्याची ज्याची ताकद तो वेडबंबू शकुंतलेसाठी पागल व्हावा तसेच हे आहे आणि वेडबंबू येथे औषधानिमित्ताने दुकानात येणार्‍या अनेकांपैकी एका मुक्त वागणार्‍या पण स्वत:ला गुप्त ठेवणार्‍या पार्टनरची लाजवाब साथ मिळाली आहे म्हणूनच ही कहाणी. ‘शाकुंतल’ सारखी वारंवारं ‘आवृत्ती’त जात राहिली आहे.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Partner (पार्टनर)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *